kuyu temel banner

Fore Kazık

ÇALIŞMA SAHASININ HAZIRLANMASI

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır.
Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılmalıdır.
Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanmalıdır.
Foraj malzemesi ve yeraltı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenmelidir.

ZEMİN BİLGİLERİ

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenmelidir.

 

KAZIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İMALAT TOLERANSLARI

Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılmalıdır.
Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma miktarları toleransları aşmamalıdır.
Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olmalıdır.
Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zayıf zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılmayarak, imalat atlamalı olarak sürdürülmelidir.

DELGİ İŞLERİ

1.Genel
Delme, yerinde dökme, betonarme, Ø65-150cm çaplarında kazıkların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teles kobik kuleli hidrolik delgi makineleri ile yapılmalıdır.
Delme kil matkabı ile yapılacak, sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı ve gevşek sulu zeminlerde gerekirse kova kullanılmalıdır.
Kayadaki soket boyu için projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş gelen yükleri taşıyabilecek soket boyu kontrol edilerek uygulanmalı ve Proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf veya daha sert, farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilmelidir.

2.Muhafaza Boruları
Muhafaza borularının, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılması gereklidir.
- Yeraltı suyunda akıntı bulunuyorsa veya artezyen (hareketli su) yapıyorsa, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesi olduğunda;
- Kazıkların yumuşak ve çökme tehlikesi olan zemin katmanlarının içinde bulunduğu durumlarda;
- Zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre;

3.Sulu Zeminlerde Delgi

4.Yeraltı Suyu İçinde Delgi

5.Basınçlı Su Seviyesi Halinde Delgi

DONATI KAFESİ HAZIRLANMASI VE KUYULARA İNDİRİLMESİ
KAZIKLARIN BETONLANMASIHidrolik Kesim
Beton Delme ve Kesme
Beton Kırma
Kimyasal Dübel
Kimyasal Ankraj
Derz Kesim
Bina Güçlendirme
Çevre Düzenleme ve Peyzaj
Su Kuyusu Yapımı
Alt Yapı Kanal
Fore Kazık
İstinat Duvarı
mini jcb mini jcb kiralama

Mini Ekskavatör ve Çalışmaları

Her türlü, iş makinaları kiralama ve hafriyat, kanal, kazı, bina yıkımı, çevre düzenleme peyzaj, altyapı ve üstyapı taahhüt işleri yapılır.
Statik olarak mini makine çıkartmaya elverişli olan her yapıda bu metot uygulanabilir.