kuyu temel banner

Mikrotremör Ölçüleri


1 - JEOFİZİK

1.1 Mikrotremör ölçüleri

Mikrotremör araştırmaları, inceleme alanını etkileyecek olası bir depremin farklı zeminlerde neden olacağı yer hareketlerinin zaman ve frekans ortamında tanımlanmasını sağlayacaktır. Mikrotremör kısa süreli depremler veya patlatmalar hariç zeminde varolan her türlü titreşimlerin adıdır. Deprem sismolojisinde olduğu gibi, arazide ölçülen bir gürültünün spektrumu gürültüye neden olan kaynağın özellikleriyle ölçünün alındığı arazinin yeryapısı özelliklerinin toplamından oluşur. Yer etkisi (site effect) bir deprem anında sismik dalgaların genliklerinin büyümesine neden olabileceğinden dolayı mühendislik sismolojisinde önemle ele alınmaktadır.

Mikrotremör ölçümlerinin spektral analizleri yapıldığında zeminin dönüşüm fonksiyonu elde edilir ve bu dönüşüm fonksiyonu yardımı ile zemin karakterize edilir. Zemin dönüşüm fonksiyonu hesaplanırken Nakamura yöntemi spektral oran tekniği kullanılmılmıştır. Bu yöntemde sadece bir noktada üç bileşen gürültü kaydı yapılır. Bu ölçüm tekniğinde spektral oran iki yatay ve bir düşey bileşen kullanılarak hesaplanır. Bu tür hesaplanmış spektral oran H/V spektrumu olarak ta adlandırılır. Nakamura tekniğinde gürültü kaynağının etkilerinin önemli ölçüde giderildiği düşünülmektedir.
Bu nedenle elde edilen transfer fonksiyonu sadece zeminin karakteristiklerini yansıttığı düşünülür. H/V spektrumları zemin hakim peryotlarında maksimum vermektedir.

1.2 Arazi Ölçüm Verileri ve Bu Verilerden Hesaplanan Büyüklükler

1.2.1 Mikrotremör çalışmalarına ait değerlendirmeler

Mikrotremör ölçümleri GURALP DM24-S3 (Model CMG-D24-0002) sayısal kayıtçı ve üç bileşen CMG-5 (Güralp systems Ltd.) üç bileşen ivme ölçer kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sismometre DC-100 Hz arasında ivme için yatay bir frekans-tepki fonksiyonuna sahiptir. Ölçüm yapılan istasyonda örnekleme 100 Hz (1/100 saniye örnekleme aralığı) olacak şekilde 10 dakika süreyle kayıt yapılmıştır.

Sayısal veri (gcf formatında) GURALP DM24-S3 sisteminden RS32 bağlantı kablosu ile bir dizüstü bilgisayar sabit diskine Scream (Güralp Systems Ltd., Version 3) protokol programı yardımı ile aktarılmıştır. Sabit diske kaydedilen veriden H/V spektrum hesabı ise şirketimizde geliştirilmiş ve spektral oran hesaplanmasında Welch`s averaged periodogram yöntemini kullanan bir program yardımıyla yapılmıştır. H/V spektrumları 10 dakikalık kayıt paketlerinin değişik zaman dilimlerinden hesaplanarak oluşacak yanılgılar en aza indirgenmeye çalışılmıştır. Periyot okumaları bu H/V spektrumlarının en az değişen kısımlarından okunarak belirlenmiştir. İnceleme alanında üç noktada alınan Mikrotremör kayıtları ekte sunulmuştur. Ekte verilen şekilde baskın periyotlar, güvenilir olmakla birlikte zemin büyütmesi hakkında kesin yorum yapmak doğru değildir.

Mikrotremör ölçümlerinde alınan üç bileşenli kayıtın değişik zaman dilimlerinden ve farklı sinyal-gürültü oranına sahip bölümlerinden farklı örnekleme aralıkları seçilmiştir. Seçilen bu örnekleme aralıklarından H/V spektral oran-periyot grafikleri elde edilmiştir.

 Bu haber 400 kez okunmuştur.
HABER BAŞLIKLARI
1-) Kuyu Kalitesi Kavramı Nedir ?   08-07-2011 - 14:04
2-) Kuyu Perdeleri   08-07-2011 - 14:04
3-) Kuyu Temel Nedir ?   08-07-2011 - 14:04
4-) Yeraltı Çalışmaları   08-07-2011 - 14:05
5-) Fore Kazık,Derin Sondaj,Zemin Sondaj Makinası   08-07-2011 - 14:05
6-) Jeofizik Aletler ve Kullanıldığı Alanlar   08-07-2011 - 14:05
7-) Mikrotremör Ölçüleri   08-07-2011 - 14:05
8-) Mini Kazık Yapım Yöntemi   08-07-2011 - 14:05
9-) Yeraltı Suyu Kirliliği   08-07-2011 - 14:05
10-) Sondaj Nedir ??   08-07-2011 - 14:05
11-) Su Kaçağı Tespiti   27-11-2012 - 17:20
12-) Kuyu Temel ve Su Yalıtımı   08-07-2011 - 14:05
13-) İstanbul/Üsküdar Akyol İnşaat San.Tic.Aş Kuyu Temel Çalişması   08-07-2011 - 14:05
14-) İstanbul/Koşuyolu Kuyu Temel Çalişması   08-07-2011 - 14:05
15-) İstanbul/Beyoğlu Mert İnşaat Kuyu Temel Projesi   08-07-2011 - 14:04
16-) İstanbul/Bağcılar Vakit Gaztesi Trafo Köşk Temel Çalişması   08-07-2011 - 14:04
17-) Kuyu Temel Bakırköy Ak-er İnşaat A.Ş.   07-07-2011 - 19:17
18-) Kuyu Temel Esenler   07-07-2011 - 19:54
19-) Kuyu Temel Yapımı   07-07-2011 - 19:58
20-) Kuyu Temel Hesabı   07-07-2011 - 19:58
21-) Kuyu Temel Nasıl Yapılır ?   07-07-2011 - 19:59
22-) Kuyu Temel Sağlıklımı ?   07-07-2011 - 19:59
23-) Kanal Açma ve Kanal Borusu Yenileme   03-09-2011 - 12:20
24-) Çanakkale Helen Otel Kuyu Temel  
25-) Burç Koleji / Başakşehir  
26-) Hs Grup İnşaat Tic ve A.Ş / Üsküdar - B.Çamlıça Kuyu Temel   10-05-2012 - 23:07
27-) Kuyu Temel Projesi Tamamlanmiştır. İstanbul / Üsküdar Hs Grup İnş.San.Tic.A.Ş   07-09-2012 - 17:58
28-) Küçükçekmece/Sefaköy İsmar Alışveriş Hizmetleri A.Ş -Kuyu Temel Uygulaması Devam Etmekdetir.   07-09-2012 - 18:19
29-) K.Çekmece / Sefaköy İsmar Alış Veriş Hizmetleri A.Ş Kuyu Temel Çalişması Tamamlanmıştır.   19-12-2012 - 21:26
30-) Nizam Yapı / Ümraniye/Alemdağ Caddesi Kuyu Temel Çalişması Devam Etmektedir.   19-12-2012 - 21:49
31-) Kuyu Perde   02-01-2013 - 01:17
32-) Kuyu Temel Nedir, Nasıl yapılır? 0532 546 95 69   13-01-2015 - 17:10
33-) Kuyu Temel İstanbul   18-01-2013 - 00:39
34-) Kuyu tipi betonarme perde   06-02-2013 - 00:40
35-) Kuyu Temel ve Zemin Sıvılaşması   14-02-2013 - 22:42
36-) Kuyu Temel ve Kuyu Perde İksa Sistemleri   27-03-2013 - 20:16
37-) Keson Kuyu Temel   13-04-2013 - 21:02
38-) iksali-Kuyu-Perde   13-05-2013 - 21:29
39-) Kuyu temel perde   12-08-2013 - 03:59
40-) Kuyu temel Giresun   29-08-2013 - 00:30
41-) Kuyu temel Osmanbey   11-06-2014 - 19:33
42-) Kuyu temel nedir   30-06-2014 - 04:08


mini jcb mini jcb kiralama

Mini Ekskavatör ve Çalışmaları

Her türlü, iş makinaları kiralama ve hafriyat, kanal, kazı, bina yıkımı, çevre düzenleme peyzaj, altyapı ve üstyapı taahhüt işleri yapılır.
Statik olarak mini makine çıkartmaya elverişli olan her yapıda bu metot uygulanabilir.